Vanaf mei ga ik maandelijks een blog schrijven over zaken die mij bezig houden. Dit zullen blogs zijn op het gebied van bouwkundige zaken, vastgoed gerelateerde zaken of zaken die ik in mijn vakgebied tegenkom en waarover ik u als mogelijke klant wil informeren.

Tevens hoop ik dat mijn blogs u zullen prikkelen en een discussie op gang brengen. Dat, wellicht voor u, triviale zaken of onderwerpen vanuit een ander perspectief belicht worden en dat dit misschien wel leid tot andere inzichten.

Nu ben ik echt niet zo'n wereldverbeteraar die denk mensen te kunnen veranderen, maar ik ben wel van mening dat het delen van kennis zal leiden tot betere kennis.

2013-08-19_15.47.19-2.jpg

Volgende week zal ik beginnen met een blog over asbest, meer in het bijzonder de vaak ongenuanceerde uitspraken die hierover gedaan worden in het kader van Nederland asbestvrije daken in 2024!

Tot volgende week!