Bijna wekelijks lees of ontvang ik berichten die gaan over het asbestbeleid van de Nederlandse overheid, meer in het bijzonder het verbod op asbestdaken per 2024.

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Er bestaan meerdere soorten asbest waarvan voor ons allen chysotyl en amfibool (op dit moment) van belang zijn.
We kunnen lang en breed over de gevaren van asbest praten, maar vast staat dat asbestvezels kunnen leiden tot levensbedreigende ziekten.

Reeds jarenlang is asbest in overheidsland een "hot topic" waaromheen een web van regels gesponnen is.
Werd dit materiaal tot eind jaren 80 in de bouw nog vaak gebruikt (het is immers een prima brandwerend materiaal dat extreem hoge temperaturen kan verdragen. Reden waarom ik mijn vraagtekens plaats bij de paniek die meestal ontstaat wanneer een asbesthoudend gebouw afbrandt…….) vanaf 1993 werd het tot verboden materiaal gebombardeerd.

2013-08-19_15.54.02-2.pdfWat mij in dat kader bevreemdt is dat dit product in de bouw verboden werd, maar buiten de bouw (nog) niet. Remvoeringen en "aan frictie en hitte onderhevige delen" van personen- en vrachtwagens werden tot eind vorige eeuw vrolijk voorzien van asbest. Pas begin 21e eeuw werd dit gereguleerd (dus niet verboden!). Zelfs nu kun je via internet remvoeringen uit bijvoorbeeld China bestellen die asbest bevatten. Het laat zich raden dat bij remmen deze voeringen zullen slijten en er asbestvezels vrijkomen. Metingen van TNO bij de IJ-tunnel in de jaren 80 toonden concentraties van asbestvezels in de lucht aan tot wel 80.000 vezels per m3 (40 x hoger dan de op dat moment toegestane grenswaarde in Nederland). Het effect van het verbod op asbestdaken is naar mijn mening marginaal, maar dat is natuurlijk subjectief.

Ben ik het dan oneens met het verbod op asbestdaken vanaf 2024? Natuurlijk niet. Maar maak het niet groter dan het is! en bovenal: licht het publiek goed voor!

Politieke asbest?

Veel politieke partijen en/of politici profileren zich graag met aandacht voor deze “asbestproblematiek". Met name het eerdergenoemde verbod op asbestdaken dat vanaf 2024 in Nederland van kracht zal worden is een geliefd onderwerp. Helaas zie ik telkens weer dat deze politici zich weinig genuanceerd uitlaten. In de media doen zij het voorkomen alsof alle asbest op en in daken vanaf 2024 verwijderd dient te zijn. Een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken die bovendien veel pandeigenaren slapeloze nacht bezorgt.

Wat is nu wel de juiste voorstelling van zaken? De letterlijke tekst uit de Rijsoverheidsbrochure waarin het "verbod op asbestdaken" uitgelegd wordt luidt:
"Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.
Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen."

Waarom dit onderscheid? 

Een substantieel deel van asbest vinden we terug als zogenaamde hechtgebonden asbestvezels die verwerkt zitten in de golfplaten die vaak als dakbedekking gebruikt werden (in de volksmond wordt vaak gesproken van Eternit, maar dat is echter een merknaam. Dit merk is overigens reeds lang geleden van asbesttoevoegingen afgestapt). Hoewel de asbestvezels op zichzelf niet verweren gebeurt dit wel met de hechtingsmateriaal (een soort van cementachtig materiaal) dat oplost/verweert. Hierdoor zitten de asbestvezels niet langer meer opgesloten (hechtgebonden zijn) en komen dan dus in de lucht terecht. Asbesthoudend dakbeschot is niet onderhevig aan die verwering. Hier zullen de asbestvezels dus gewoon hechtgebonden blijven. Blijft het natuurlijk wel opmerkelijk dat boeidelen, hemelwaterafvoeren en gevelplaten die wel bloot staan aan de elementen weer uitgesloten worden……..

Wat nu te doen?

Zoals u kunt lezen kunt u met een gerust hart het asbest, of eigenlijk moet ik zeggen de hechtgebonden asbest onder uw dakpannen of bitumen dak laten liggen. Tevens kunt u uw dakranden van asbesthoudend materiaal laten. Uiteraard weten we niet of de Rijksoverheid op enig moment deze andere asbest(houdende) bouwdelen alsnog gaat verbieden.

Kortom, alleen wanneer u asbesthoudende dakbedekking op uw pand of bijgebouw hebt liggen is het verstandig om in actie te komen, dit omdat er nu nog subsidie is wanneer u dit asbest verantwoord (lees gedocumenteerd en gecertificeerd) laat verwijderen.
Uiteraard kunnen wij u op dit gebied met onze kennis en expertise van dienst zijn.

Van de subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken moet u overigens geen wonderen verwachten, noch kostendekkendheid! Wat mij betreft is deze subsidie een pleister(tje) op de wonde die onze overheid in het verleden heeft laten ontstaan.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak(bedekking) met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling. Een regulier woonhuis met een dakoppervlakte van 65 m2 voorzien van asbesthoudende golfplaten zou dan in aanmerking kunnen komen voor € 292,50 subsidie.

Wat kost dat nu zo'n sanering?

Ten eerste dient er een Asbestinventarisatierapport opgesteld te worden. Hierin wordt bepaald welke soort asbest aanwezig is en hoeveel. Tevens omvat dit rapport een saneringsplan waarin de wijze waarop het asbest veilig verwijderd wordt is beschreven. U raadt het al, deze rapporten zijn niet goedkoop. Een gemiddelde inventarisatie inclusief plan van aanpak kost al snel zo'n € 400. Een dergelijk rapport is een must voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
Na goedkeuring (door het bevoegd gezag, in de meeste gevallen is dit de gemeente) en prijsovereenkomst gaat de saneerder aan de slag. Hij neemt alle veiligheidsmaatregelen en begint met het verwijderen van de asbest. Geschatte kosten voor ons voorbeeld: € 1.200.
Dan moet het asbest verpakt, afgevoerd en gestort worden. Kosten inschatting voor ons voorbeeld: € 450.
Het totaalbedrag is dus zo'n slordige € 2.050. Na aftrek van de subsidie moet je zelf toch nog zo'n € 1.757,50 betalen.
Let wel, dan heb je een dak zonder dakbedekking. Afhankelijk van de afwerking komt hier voor ons voorbeeld dak, wanneer we dit met pannen zouden dekken, zo’n € 5.000 bij…….

Hoewel de subsidie mooi meegenomen is is hij niet zo riant als de overheid ons doet geloven! Let wel, wanneer de subsidiepot leeg is is hij leeg............. (en oh ja, alle bedragen zijn inclusief BTW…….)

Mag ik het zelf doen?

Mag ik het zelf doen is ook een veelgehoorde vraag. Ja!
Let wel: u mag het zelf (als particulier) doen wanneer het hechtgebonden asbest betreft (plaatmateriaal, vloerbedekking, schoorsteenvoering, etc).
Deze plaatmaterialen moeten ongebroken en goed verpakt bij het milieupark afgeleverd worden. Omdat u dit als particulier doet gelden de Arbo regels niet. Uiteraard is het wel verstandig om tijdens deze werkzaamheden de geschikte Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM's) te dragen. Een wegwerpoverall, wegwerphandschoenen en een goed masker zijn toch wel een minimum vereiste.
Als particulier mag u de asbest in verpakte staat zelfs tot een bepaalde hoeveelheid gratis storten. Kijk op de website van uw gemeente even na hoeveel dat is (meestal gaat het dan om een maximale hoeveelheid per adres waarvoor het pasje geldig is. Wanneer u dus de beschikking hebt over meerdere pasjes mag u meerdere keren die maximale hoeveelheid afvoeren).

Wanneer u nog vragen en of opmerkingen hebt, u kunt mij bereiken via deze website of via de mail:

jeroen@mercator-pm.nl

Met dank aan:

www.auto-en-vervoer.infonu.nl
www.rvo.nl
www.rijksoverheid.nl